Celostátní porada vysokoškolských knihoven
Hradec Králové, 19. - 20. listopadu 2003

  Místo konání      Program     Prezentace     Usnesení     Galerie obrázků     Seznam účastníků     Sponzoři     Kontakt

 

Program

19. listopadu 2003

  9,00 – 10,00   Prezence
10,00 – 12,30  

Zahájení
Zpráva o činnosti AKVŠ (Barbora Ramajzlová, ČVUT)
A co odborné komise?  (L. Tichá,ČVUT, B. Katolická, M. Faitová ZČU)
Některé elementární pravdy nejenom o elektronických informačních zdrojích (Jaroslav Šilhánek, VŠCHT)
Pohodlí, aktivita, iniciativa a znalosti  (Daniela Tkačíková, VŠB-TUO)

12,30 – 14,00   Oběd
14,00 – 15,30   Využívání EIZ na UP v Olomouci (Ludmila Slezáková, UP)
Alternativní platební modely pro přístup k EIZ - doplňkové způsoby získávání informací z placených zdrojů vhodné i pro situaci "kdyby grant nevyšel" (Vladimír Karen, AiP)
„Živé“ citace v časopise Collection – praktická ilustrace funkce DOI a služby CrossRef (Bohumír Valter, ÚOCHB AV ČR)
Oborové informační brány (Bohdana Stoklasová, NK)
15,30 – 16,00   Káva
16,00 – 17,00  

FRVŠ několik poznámek (Marta Machytková, ČVUT)
MARC21 (Edita Lichtenbergová, Národní knihovna)

17,00 - 19,00   Ubytování, prohlídka knihovny
19,00 – 22,00   Raut

20. listopadu 2003

  9,00 – 10,15   Vysokoškolské práce: Současný stav, hlavní problémy, trendy elektronizace a digitalizace, legislativní souvislosti:
Úvod do problematiky a cíle bloku příspěvků
(S. Bícová, VŠE)
Uchovávání diplomových prací na českých vysokých školách (Ivo Brožek, UJEP)
Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR: východiska, současný stav jejich budování a možnosti spolupráce (Eva Bratková, ÚISK FF UK, Iva Horová, AMU)
Poznámky k dostupnosti vysokoškolských prací (Martin Svoboda, STK)
Vědecká, odborná nebo soukromá publikace?
(Milan Špála, UK)
10,15 – 10,45  

Káva, občerstvení

10,45 – 13,30   Novela autorského zákona (Vít Richter, NK)
Možnosti zpřístupňování vysokoškolských prací z hlediska autorského práva (Martin Boháček, VŠE)
Diskuse k legislativním otázkám a souvislostem (Martin Boháček, Vít Richter)
Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných  pracích na Ostravské univerzitě (Jarmila Krkošková, OU)
Diskuse k předneseným příspěvkům, návrhy do usnesení
13,30 – 14,00   Závěr porady